Pagėgių komunalinis ūkis
Pradinis puslapisSvetainės nuorodu medisKontaktaiNeįgaliesiems

Kontaktai

UAB "Pagėgių komunalinis ūkis"

Tel.: 8 441 57 260
Faksas: 8 441 55 770
El. paštas: komunalinis@pagegiai.lt

Vilniaus g. 12, Pagėgiai

Pradedamas įgyvendinti naujas vandentvarkos projektas

2017-03-07

2016 m. gruodžio 22 dieną pasirašyta naujo projekto įgyvendinimo sutartis tarp projekto vykdytojo – UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“, atstovaujamo direktoriaus Sauginto Vaičiūno ir įgyvendinančios institucijos – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, atstovaujamo direktoriaus Ignoto Šalavėjaus.

Veiksmų programos priemonės, finansuojamos iš Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų lėšų pavadinimas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Pagėgių krašto gerovę didinančio projekto pavadinimas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose)“ (Projekto Nr. . 05.3.2-APVA-R-014-71-0002). Galutinio mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2018 m. 07 mėn. 30d, tai reiškia, kad iki to laiko turi būti atlikti visi darbai.

Visa projekto vertė yra 617.660,84 Eur. Iš Europos Sąjungos yra skiriama 355.275,04 Eur. Savivaldybė kofinansuoja projektą didžiule 262.385,85 eurų suma. Šios lėšos yra būtina sąlyga projekto įgyvendinimui.

Įgyvendinant projektą numatoma rekonstruoti 2 nuotekų valymo įrenginius - Natkiškių kaime ir Piktupėnų gyvenvietėje. Taip pat ketinama lygiagrečiai nutiesti 1,521 km nuotekų ir 0,441 km vandentiekio tinklų bei rekonstruoti 3,0 km nuotekų tinklų Natkiškių kaime, sudarant galimybę prie centralizuoto vandens tiekimo prisijungti 44 būstams (92 gyv.), prie nuotekų surinkimo tinklų - 29 būstams (60 gyv.), pagerinant nuotekų paslaugų kokybę, rekonstravus nuotekų surinkimo tinklus Natkiškiuose - 95 būstams (199 gyv.). Rekonstravus Natkiškių nuotekų valymo įrenginius - pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 151 būstas (318 gyv.), o rekonstravus Piktupėnų nuotekų valymo įrenginius - pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 42 būstai (88 gyv.)

Nutiesus naujus tinklus, rekonstravus nuotekų surinkimo tinklus bei rekonstravus nuotekų valymo įrenginius, padidės paslaugų prieinamumas, pagerės geriamo vandens kokybė, sumažės gruntinio ir požeminio vandens tarša Pagėgių savivaldybėje.

« Atgal