Pagėgių komunalinis ūkis
Pradinis puslapisSvetainės nuorodu medisKontaktaiNeįgaliesiems

Kontaktai

UAB "Pagėgių komunalinis ūkis"

Tel.: 8 441 57 260
Faksas: 8 441 55 770
El. paštas: komunalinis@pagegiai.lt

Vilniaus g. 12, Pagėgiai

Pagėgių savivaldybės gyventojams – geresnė gyvenimo kokybė

2014-04-25
2014-04-23 Pagėgių savivaldybės gyventojams – geresnė gyvenimo kokybė Pagėgių savivaldybėje pradėtas vykdyti projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-019 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgių savivaldybėje (Būbliškėje, Natkiškiuose)“, įgyvendinamas pagal ES 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Pagrindinis šio projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Bubliškėje, Natkiškiuose. Projekto metu Būbliškėje numatoma naujai pakloti 1,46 km vandentiekio tinklų ir 2,30 km nuotekų tinklų, atitinkamai sudarant galimybę prie naujai paklotų inžinerinių tinklų prisijungti po 72 būstus, o Natkiškiuose pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius – 1 vnt. „Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrins savivaldybės funkcijų – aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu – vykdymą ir taip pagerins Būbliškių ir Natkiškių teritorijos gyventojų gyvenimo sąlygas“, – teigė UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ direktorius Saugintas Vaičiūnas. Siekiant įgyvendinti projektą yra pasirašytos 2 rangos sutartys. Viena iš jų – „Naujų vandens gerinimo įrenginių Natkiškiuose statyba“ – 2013 m. spalio 16 d. pasirašyta su rangovu UAB „Eigesa“, kuris šiuo metu vykdo projektavimo darbus, o statybos darbus numatoma pradėti š.m. gegužės – birželio mėnesiais. Antra rangos sutartis – „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių rajone (Būbliškėje) (I etapas)“ – š.m. spalio 22 d. pasirašyta su rangovu UAB „Meliovesta“, kuris atlieka projektavimo bei žemės darbus, o nuo š. m. balandžio mėn. pradžios pradėjo tinklų klojimo darbus Dvaro g. Viso įgyvendinamo projekto metu techninę priežiūrą atliks bei projekto administravimo ir viešinimo paslaugas teiks VšĮ „Projektų vadybos grupė“. Projekto vykdytojui UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ projektui įgyvendinti skirta daugiau kaip 1,67 mln. litų. Iš jų 1,42 mln. litų sudaro ES fondų lėšos, virš 167 tūkst. litų – LR valstybės biudžeto lėšos, beveik 84 tūkst. litų prie projekto įgyvendinimo prisideda Pagėgių savivaldybė. Įgyvendinus visas projekte numatytas veiklas, kurias numatoma užbaigti iki 2015 m. gegužės 30 d., pagerės teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas, bus mažinama gruntinių vandenų, dirvožemio ir aplinkos tarša, avarijų skaičius tinkluose. Pagėgių savivaldybės gyventojai turės galimybę prisijungti prie naujai nutiestų vandentiekio tinklų, kuriais bus tiekiamas ES standartus ir visuomenės sveikatos higienos reikalavimus atitinkantis geriamas vanduo. Taip pat bus sumažinti socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų. Detalesnę informaciją galima gauti UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ adresu Vilniaus g. 12, Pagėgiai, kontaktinis asmuo Laurynas Pocius, statybų inžinierius - projektų vadovas, tel. 8 (441) 70012, mob. 86 55 31322, el. Paštas komunalinis@pagegiai.lt.
« Atgal