Pagėgių komunalinis ūkis
Pradinis puslapisSvetainės nuorodu medisKontaktaiNeįgaliesiems

Kontaktai

UAB "Pagėgių komunalinis ūkis"

Tel.: 8 441 57 260
Faksas: 8 441 55 770
El. paštas: komunalinis@pagegiai.lt

Vilniaus g. 12, Pagėgiai

Ginčų nagrinėjimo tvarka

                                                                                             PATVIRTINTA: 

                                                                                             UAB "Pagėgių komunalinis ūkis"

                                                                                             direktoriaus Sauginto Vaičiūno

                                                                                             2016 m. vasario 01 d. įsakymu Nr. A-16-09

 

                           UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAGĖGIŲ KOMUNALINIS ŪKIS" 

                                   VARTOTOJŲ KREIPIMOSI NAGRINĖJIMO TVARKA

 

1. Vartotojas, manantis, kad geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į geriamojo vandens tiekieją ir nuotekų tvarkytoją nurodant savo reikalavimus.

2. Kreipimasis gali būti pateiktas laisva rašytine forma.

3. Gavusi rašytinį Vartotojo kreipimąsi UAB "Pagėgių komunalinis ūkis" komisija, dėl pažeistų jo teisių ar teisėtų interesų, išnagrinėja skundą.

4. Komisija ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Vartotojo kreipimosi gavimo dienos, pateikia Vartotojui išsamų,  motyvuotą bei pagrįstą dokumentais rašytinį atsakymą.

5. Vartotojų kreipimąsi paslaugų tiekėjas nagrinėja neatlygintinai.

 

Institucijos kompetetingos spręsti neteisminio sprendimo vartojimo ginčus

1. Ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, išankstinio privalomo ginčų sprendimo ne teisme tvarka tarp geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, abonentų ir vartotojų dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, nuotekų transportavimo paslaugų kainų, laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų ir jų taikymo nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija adresas: Verkių g.25 C-1, Vilnius (www.regula.lt).

2. Abonentų ir vartotojų skundus nagrinėja šios institucijos:

1) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – abonentų ir vartotojų skundus dėl abonentams ir vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų, adresas: Siesikų g. 19, Vilnius  (www.vmvt.lt).

2) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – vartotojų skundus dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, geriamojo vandens apskaitos, vandentiekio avarijų, geriamojo vandens tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo ir sąskaitų pateikimo, adresas Vilniaus g, 25, Vilnius  (www.vvtat.lt);

 

 

_______________________________________________________________________________________