Pagėgių komunalinis ūkis
Pradinis puslapisSvetainės nuorodu medisKontaktaiNeįgaliesiems

Kontaktai

UAB "Pagėgių komunalinis ūkis"

Tel.: 8 441 57 260
Faksas: 8 441 55 770
El. paštas: komunalinis@pagegiai.lt

Vilniaus g. 12, Pagėgiai

Paslaugos

Uždarosios akcinės bendrovės “Pagėgių komunalinis ūkis” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos

           UAB  “Pagėgių komunalinis ūkis” informuoja apie perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas, kurios suderintos Valstybinės kainų ir energetikos komisijos  2017 m. birželio 16 d.  nutarimu Nr. O3E-263, įsigalioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.                                                                                             

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ direktoriaus

                                                                                      2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A-17-82

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Kaina be PVM

Eur

PVM  21 %

Eur

Iš viso

Eur

1.

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2,41

0,50

2,91

1.1.

geriamojo vandens tiekimas - Eur/m3;

0,78

0,16

0,94

1.2.

nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1,63

0,34

1,97

1.2.1.

nuotekų surinkimas – Eur/m3

0,74

0,16

0,90

1.2.2.

nuotekų valymas – Eur/m3

0,89

0,19

1,08

2.

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų , skirtų asmeninėms , šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2,24

0,47

2,71

2.1.

geriamojo vandens tiekimas - Eur/m3;

0,72

0,15

0,87

2.2.

nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1,52

0,32

1,84

2.2.1.

nuotekų surinkimas – Eur/m3

0,69

0,14

0,83

2.2.2.

nuotekų valymas – Eur/m3

0,83

0,17

1,00

3.

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams   ( įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2,27

0,48

2,75,

3.1.

geriamojo vandens tiekimas - Eur/m3;

0,75

0,16

0,91

3.2.

nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1,52

0,32

1,84

3.2.1.

nuotekų surinkimas – Eur/m3

0,69

0,14

0,83

3.2.2.

nuotekų valymas – Eur/m3

0,83

0,17

1,00

4.

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams   ( įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2,24

0,47

2,71

4.1.

geriamojo vandens tiekimas - Eur/m3;

0,72

0,15

0,87

4.2.

nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1,52

0,32

1,84

4.2.1.

nuotekų surinkimo – Eur/m3

0,69

0,14

0,83

4.2.2.

nuotekų valymo – Eur/m3

0,83

0,17

1,00

5.

Perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

 

 

 

5.1.

kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur butui per mėn.

1,37

0,29

1,66

5.2.

kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – Eur butui per mėn.

0,71

0,15

0,86

6.

Perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

 

 

 

6.1.

kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur apskaitos prietaisui per mėn.

1,28

0,27

1,55

6.2.

kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos Eur namui per mėn.

0,66

0,14

0,80

7.

Perskaičiuota vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams ( įmonėms ), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – Eur apskaitos prietaisui per mėn.

2,86

0,60

3,46

8.

Perskaičiuota nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina – Eur/m3

4,12

0,87

4,99

 

Perskaičiuotos bazinės kainos įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d. ir taikomos nuo 2017 m. rugpjūčio 1d.

Kilus neaiškumams prašome kreiptis į UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ adresu: Vilniaus g. 12, Pagėgiai, tel. 8441 57260

 

 

Gyventojams, įmonėms šilumos tiekimas nuo 2018 m. kovo 1 d. Pagėgių savivaldybės tarybos   2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-14 nustatytos šilumos bazinės kainos dedamosios.

ŠILUMOS KAINA

KAINA BE PVM

PVM

KAINA SU PVM

Gyventojams

0,0767

9 %

0,0836

Įmonėms

0,0767

21 %

0,0928

 

 

Klientams teikiamos mokamos paslaugos, susijusios su  geriamojo vandens tiekimu i ir nuotekų tvarkymu

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kauna eurais

be PVM

su PVM

1.

Sugadinto vandens prietaiso pakeitimas

40,69

49,24

2

Sugadinto vandens apskaitos prietaiso nuėmimas ir užaklinimas

29,92

36,20

3.

Apskaitos mazgo įrengimas (keičiant apskaitos mazgo įrengimo vietą, pagal priimtą techninį sprendimą

15,56

18,83

4.

Vandens tiekimo atnaujinimas, apskaitos įrengimas

29,92

36,20

5

Ventylio pakeitimas, kai keičiamas apskaitos prietaisas ( be ventilio vertės)

8,38

10,14

6

Plombavimas

8,14

9,85

7.

Klozeto nuėmimas ir pastatymas

16,27

19,69

8.

Klozeto bakelio remontas

8,38

10,14

9.

Sienos iškalimas vamzdyno pravedimui

10,77

13,03

10.

Kriauklės nuėmimas ir pastatymas

10,29

12,45

11.

Maišytuvo filtro išvalymas

3,59

4,34

12.

Skubus apskaitos mazgo įrengimas (be medžiagų vertės)

35,90

43,44

13.

Vandens tiekimo užaklinimas esant keliems apskaitos prietaisams

13,40

16,22

14

Buitinių nuotekų tiekimo nutraukimas

26,33

31,86

15.

Buitinių nuotekų tiekimo atnaujinimas

27,53

33,31

16.

Vandens apskaitos mazgo įrengimas

85,21

103,10

17.

Naujo vartotojo (abonento) pajungimas prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų

287,22

347,54

18.

Vandens tiekimo užaklinimas nuėmus skaitiklį

25,13

30,41

19.

Vandens tiekimo užaklinimas esant sudėtingiems darbams

43,56

52,71

20.

Vandens apskaitos prietaiso pakeitimas

14,84

17,96

21.

Lauko, sodo apskaitos mazgo atjungimas

22,74

27,51

22.

Vandentiekio ir nuotekų projektavimas

57,45

69,51

23.

Vandens tiekimo pajungimas ( kai nemoka, po atjungimo ) ir transporto išlaidos

51,46

62,27

24.

Lauko sodo apskaitos mazgo pajungimas

10,77

13,03

 

Transporto paslaugos

Mato vnt.

Kaina eurais

Be PVM

Su PVM

25.

Ekskavatorius EO 2621

Eur/h

22,74

27,51

26.

Traktorius T40

Eur/h

20,35

24,62

27.

Spec. Asenizacinė mašina Renault Midlum

Eur/h

76,6

92,68

28.

Spec. Asenizacinė mašina Renault Midlum

Eur/m

1,08

1,31

29.

Spec. Asenizacinė mašina Renault Midlum

Eur/km

0,78

0,94

30.

Aseniz. Mašina GAZ 53 (fekalijų išvežimas)

Eur/m3

13,16

15,93

31.

Aseniz. Mašina GAZ 53

 

 

 

32.

Skystų buitinių atliekų išvežimas

Eur/m3

9,1

11,01

33.

Aseniz. Mašina GAZ 53

Eur/km

0,418

0,506

34.

Mini ekskavatorius „JCB“

Eur/h

14,6

17,67

35.

Lengvasis automobilis

Eur/km

0,26

0,32

36.

Krovininis- mikroautobusas

Eur/km

0,3

0,36

Darbuotojų atliekamos paslaugos

37.

Elektriko paslauga

Eur/h

19,15

23,17

38.

Santechniniai darbai

Eur/h

11,49

13,9

39.

Suvirinimo darbai

Eur/h

15,55

18,82

40.

Pagalbinio darbininko paslauga

Eur/h

8,38

10,14

41.

Pjūklininko paslauga

Eur/h

9,81

11,87

42.

Staliu (stakles)

Eur/h

9,34

11,3

43.

Stalius (rankų darbas)

Eur/h

11,25

13,61

44.

Žolės pjovimas savaeige žoliapjove

Eur/aras

3

3,63

45.

Darbininkas su nešiojama žoliapjove

Eur/h

9,1

11,01

46.

Santechniko pagalbiniai darbai

Eur/h

9,81

11,87

47.

Lentpjūvės paslaugos

 

 

 

47.1

Viengubas medienos pjovimas

Eur/m3

11,97

14,48

47.2.

Dvigubas medienos pjovimas

Eur/m3

13,16

15,92

Kitos teikiamos paslaugos

48.

Fekalijų priėmimas valykloje

Eur/m3

5,98

7,24

49.

Skystų buitinių atliekų piėmimas valykloje

Eur/m3

3,59

4,34