Pagėgių komunalinis ūkis
Pradinis puslapisSvetainės nuorodu medisKontaktaiNeįgaliesiems

Kontaktai

UAB "Pagėgių komunalinis ūkis"

Tel.: 8 441 57 260
Faksas: 8 441 55 770
El. paštas: komunalinis@pagegiai.lt

Vilniaus g. 12, Pagėgiai

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma)


UAB „Pagėgių komunaliniss ūkis“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų:

  • gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens 2020 m. kiekis - 2,6 m³ vienam gyventojui per mėnesį.
  • nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis bendrovės veiklos teritorijoje taikomas nuo 2021 m. vasario 1 d.
     
  • Teikiamų paslaugų įkainiai nuo 2020-12-01.pdf

Uždarosios akcinės bendrovės “Pagėgių komunalinis ūkis” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos

UAB “Pagėgių komunalinis ūkis” informuoja apie perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurias 2020 m. birželio 18 d. nutarimu Nr.O3E-529 vienašališkai nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Perskaičiuotos bazinės kainos įsigalioja nuo 2020 m. liepos 1 d. ir taikomos nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Kaina be PVM

Eur

PVM  21 %

Eur

Iš viso

Eur

1.

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2,20

0,46

2,66

1.1.

geriamojo vandens tiekimas - Eur/m3;

0,82

0,17

0,99

1.2.

nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1,38

0,29

1,67

1.2.1.

nuotekų surinkimas – Eur/m3

0,58

0,12

0,70

1.2.2.

nuotekų valymas – Eur/m3

0,80

0,17

0,97

2.

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų , skirtų asmeninėms , šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2,03

0,43

2,46

2.1.

geriamojo vandens tiekimas - Eur/m3;

0,76

0,16

0,92

2.2.

nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1,27

0,27

1,54

2.2.1.

nuotekų surinkimas – Eur/m3

0,53

0,11

0,64

2.2.2.

nuotekų valymas – Eur/m3

0,74

0,16

0,90

3.

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams   ( įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2,06

0,43

2,49

3.1.

geriamojo vandens tiekimas - Eur/m3;

0,79

0,16

0,95

3.2.

nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1,27

0,27

1,54

3.2.1.

nuotekų surinkimas – Eur/m3

0,53

0,11

0,64

3.2.2.

nuotekų valymas – Eur/m3

0,74

0,16

0,90

4.

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams   ( įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2,03

0,43

2,46

4.1.

geriamojo vandens tiekimas - Eur/m3;

0,76

0,16

0,92

4.2.

nuotekų tvarkymas – Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1,27

0,27

1,54

4.2.1.

nuotekų surinkimo – Eur/m3

0,53

0,11

0,64

4.2.2.

nuotekų valymo – Eur/m3

0,74

0,16

0,90

5.

Perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

 

 

 

5.1.

kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur butui per mėn.

1,38

0,29

1,67

5.2.

kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – Eur butui per mėn.

0,72

0,15

0,87

6.

Perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

 

 

 

6.1.

kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – Eur apskaitos prietaisui per mėn.

1,30

0,27

1,57

6.2.

kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos Eur namui per mėn.

0,67

0,14

0,81

7.

Perskaičiuota vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams ( įmonėms ), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – Eur apskaitos prietaisui per mėn.

2,90

0,61

3,51

8.

Perskaičiuota nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina – Eur/m3

4,92

1,03

5,95

 

Kilus neaiškumams prašome kreiptis į UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ adresu: Vilniaus g. 12, Pagėgiai, tel. 8441 57260

           

Gyventojams, įmonėms šilumos tiekimas nuo 2018 m. kovo 1 d. Pagėgių savivaldybės tarybos   2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-14 nustatytos šilumos bazinės kainos dedamosios.

ŠILUMOS KAINA

KAINA BE PVM

PVM

KAINA SU PVM

Gyventojams

0,0767

9 %

0,0836

Įmonėms

0,0767

21 %

0,0928