Pagėgių komunalinis ūkis
Pradinis puslapisSvetainės nuorodu medisKontaktaiNeįgaliesiems

Kontaktai

UAB "Pagėgių komunalinis ūkis"

Tel.: 8 441 57 260
Faksas: 8 441 55 770
El. paštas: komunalinis@pagegiai.lt

Vilniaus g. 12, Pagėgiai

Apie mus

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“  vykdo veiklą pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. O3-563 išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-67.

             Pagrindinė vykdoma veikla:

  • Geriamojo vandens tiekimas - gavyba, ruošimas ir tiekimas.
  • Nuotekų tvarkymas – surinkimas ir valymas.
  • Centralizuotas šilumos tiekimas.

Bendrovė vartotojams tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių, kuriuo aprūpina Pagėgių miestą bei Pagėgių savivaldybės  gyvenvietes ir kaimus, surenka ir išvalo nuotekas.

 UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinis kapitalas sudaro 459 100 Eurų, kuris padalytas į 18 364 paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė 25 Eurai. Bendrovės vienintelė akcininkė – Pagėgių savivaldybės taryba. 2006 metais kovo 16 d. įkurta UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“  dukterinė įmonė UAB „Pagėgių savivaldybės komunalinis ūkis“, kuri turi   34 % akcijų. 

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir bendrovės vadovas - direktorius. Bendrovė savo veiklą vykdo, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymu, LR įmonių įstatymu, kitais LR galiojančiais norminiais aktais bei bendrovės įstatais. 

 Uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ paskirtis – kokybiškas vandens   tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą, tuo gerinant miesto ekologinę būklę.