Pagėgių komunalinis ūkis
Pradinis puslapisSvetainės nuorodu medisKontaktaiNeįgaliesiems

Kontaktai

UAB "Pagėgių komunalinis ūkis"

Tel.: 8 441 57 260
Faksas: 8 441 55 770
El. paštas: komunalinis@pagegiai.lt

Vilniaus g. 12, Pagėgiai

 

 

VANDENS TIEKIMAS

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ tiekia vandenį Pagėgių savivaldybėje. Įmonė eksploatuoja 23 vandenvietes. Kuriuose tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių. Gerą vandens kokybę įrodo atliktos vandens tyrimų analizės, kurios atitinka visus Higienos normos HN 24:2017 reikalavimus atitinkantį vandenį. Vandenį tiekia 24 pastoviai dirbantys siurbliai. Įmonės aptarnaujamose teritorijose vandens trasos sudaro 142 km. ilgio vandens tiekimo liniją. Kad vartotojus pasiektų labai geros kokybės vanduo, įrengiami vandens gerinimo įrenginiai, kuriuose šalinama geležis ir manganas. Iš viso tiekiamo vandens kokybei gerinti įrengti 7 nugeležinimo įrenginiai: Vilkyškių k., Piktupėnų k., Benininkų k., Lumpėnų k., Natkiškių k. Rukų k., Panemunės m. 6 didžiausios vandenvietės (Pagėgių, Vilkyškių, Piktupėnų, Benininkų, Lumpėnų, Rukų) išgauna 100 ir daugiau m3/d geriamo vandens.

RODIKLIAI

Matavimo vientai

2016 metais

2017 metais

REALIZUOTAS GERIAMOJO VANDENS KIEKIS

m3

190712

183033

VARTOTOJAMS 

m3

174293

167016

 Iš šio skaičiaus:                      Daugiabučiuose namuose

m3

66550

61310

                                                 Individuliuose namuose

m3

107743

105706

ABONENTAMS

m3

16419

16017

VANDENTIEKIO VARTOTOJŲ IR ABONENTŲ SKAIČIUS

Vnt.

2742

2744

                  Iš šio skaičiaus:                         butų skaičius

Vnt.

1582

1588

Individualių gyvenamųjų namų skaičius

Vnt.

1160

1159

                                                             abonentų skaičius

Vnt.

92

81

GYVENTOJŲ SKAIČIUS

 

6306

6024

SUVARTOTO VANDENS KIEKIS VIENAM  GYVENTOJUI

m3

27,64

27,73

 

NUOTEKŲ TVARKYMAS

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ eksploatuoja Pagėgių m., Natkiškių k., Piktupėnų k., Lumpėnų k., Šilgalių k., Vilkyškių mst. ir Stoniškių k. nuotekų šalinimo sitemas. Nuotekoms surinkti ir paduoti iki nuotekų valyklų naudojama 42 km nuotekų tinklų bei 8 siurblinės. Bendrovė vadovaujasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu, kuris nustato nuotekų monitoringą. 2017 metais buvo atlikti 32 nuotekų tyrimai, kuriuos atlieka  UAB „Tauragės vandenys“.

 

ŠILUMOS TIEKIMAS

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“  šilumą tiekia pagal Pagėgių savivaldybės administracijos  2010 metų lapkričio 15 d. išduotą šilumos tiekimo licencija Nr. 01. UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis" eksploatuoja dvi katilines adresu: Vilniaus g. 27 ir Birutės g. 7, Pagėgiai. Bendra katilinių instaliuota galia 0,86 MW, šilumos tinklų ilgis – 1,076 kms. UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis" priklausanti katilinė, adresu Vilniaus g. 27, tiekia šilumą septynių daugiabučių namams -  šildomas plotas sudaro 3603,48 m2 ir trims įmonėms – šildomas plotas sudaro – 3138,63 m2. Katilinė esanti Birutės g. 7 tiekia šilumą vienam daugiabučiui, kurio šildomas plotas sudaro – 460,78 m2. Bendras šildomas plotas sudaro -  7202,89 m2. Šilumai gaminti katilinėse naudojamas biokuras.