Pagėgių komunalinis ūkis
Pradinis puslapisSvetainės nuorodu medisKontaktaiNeįgaliesiems

Kontaktai

UAB "Pagėgių komunalinis ūkis"

Tel.: 8 441 57 260
Faksas: 8 441 55 770
El. paštas: komunalinis@pagegiai.lt

Vilniaus g. 12, Pagėgiai

 

VANDENS GAVYBA IR TIEKIMAS

Bendrovėje išgaunamas ir vartotojams patiekiamas požeminis vanduo iš giluminių gręžinių, kurių gylis 150 m.

Bendrovė eksploatavo:

  • 143,47 km vandentiekio tinklų ir 46,51 km nuotekų;
  • 23 vandenvietes;
  • 7 vandens gerinimo įrenginius;
  • 23 nuotekų siurblines;
  • 6 nuotekų valyklas.

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo paslaugomis 2020 metais naudojosi 2739 vartotojai, 89 įmonių, įstaigų bei organizacijų.

Abonentai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, su kuriais bendrovė yra sudariusi paslaugų teikimo sutartis. Abonentai yra atsakingi dėl atsiskaitymo su bendrove už gautas iš jos geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugas.

2020 m. pakelta - 380,845 tūkst. m( 2019 m. -  441,230 tūkst. m3), vartotojams parduota 181,069  tūkst. m3 geriamojo vandens  (2019 m. - 179,511 tūkst. m3). 2020 m. bendrovės vandens netektys sudarė  53% ( 2019 m. - 59,32% ).

 

RODIKLIAI

Matavimo vientai

2018 meta

 

is

2019 metais

2020 metais

REALIZUOTAS GERIAMOJO VANDENS KIEKIS

tūkst.m3

184

181

181

VARTOTOJAMS 

tūkst.m3

168

163

167

 Iš šio skaičiaus:                      Daugiabučiuose namuose

tūkst.m3

64

63

66

                                                 Individuliuose namuose

tūkst.m3

104

100

101

ABONENTAMS

tūkst.m3

16

18

14

VANDENTIEKIO VARTOTOJŲ IR ABONENTŲ SKAIČIUS

vnt.

2837

2839

2829

                  Iš šio skaičiaus:                         butų skaičius

vnt.

1585

1583

1577

Individualių gyvenamųjų namų skaičius

vnt.

1160

1161

1162

                                                             abonentų skaičius

vnt.

92

95

90

GYVENTOJŲ SKAIČIUS

vnt

5531

5487

5349

SUVARTOTO VANDENS KIEKIS VIENAM  GYVENTOJUI

m3/per metus

30,43

29,74

31,19

 

 

NUOTEKŲ SURINKIMAS IR VALYMAS

Bendrovės visų 6 eksploatuojamų nuotekų valyklų pajėgumai leidžia išvalyti 7,7 tūkst. m3 nuotekų per parą; per metus – 281 tūkst.m³. 2020 metais surinkta ir išvalyta  265,853 tūkst. m3 nuotekų  (2019 m. – 242,800 tūkst. m3).

Bendrovės nuotekų tvarkymo paslaugomis 2020 m. naudojosi 1787 vartotojai ir 67 įmonės įstaigos bei organizacijos, o 2019 m. –  1772 vartotojai ir 67 įmonės, įstaigos bei organizacijos

 

ŠILUMOS TIEKIMAS

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“  šilumą tiekia pagal Pagėgių savivaldybės administracijos  2010 metų lapkričio 15 d. išduotą šilumos tiekimo licencija Nr. 01. UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis" eksploatuoja dvi katilines adresu: Vilniaus g. 27 ir Birutės g. 7, Pagėgiai. Bendra katilinių instaliuota galia 0,86 MW, šilumos tinklų ilgis – 1,076 kms. UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis" priklausančios katilinės tiekia šilumą devynių daugiabučių namams -  šildomas plotas sudaro 4302,72 m2 ir įmonėms – šildomas plotas sudaro – 4768,07 m2. Bendras šildomas plotas sudaro -  9070,79 m2. Šilumai gaminti katilinėse naudojamas biokuras. Per 2020 metus UAB "Pagėgių komunalinis ūkis" įsigijo 736,43 m3 biokuro. 2019 metais į tinklą patiektos bei pagamintos šilumos kiekis 1114,28 tūkst. MWh, šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai - 14,32 tūkst. MWh.

2020 metais lapkričio 10 d. pasirašyta  sutartis pagal kurią Vykdytojas UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ teikia Užsakovui Pagėgių savivaldybės administracijos šilumos ūkio priežiūros paslaugas. Paskirtas kvalifikuotas ir atestuotas darbuotojas atsakingas už administracinių patalpų Šilumos ūkio (katilinių) priežiūrą.